For a happy and
full life of children with
Down syndrome here
in Bulgaria.

Happy with Down syndrome


We are Vyara, Nadezhda and Borislav - a happy Bulgarian family. Vyara is our dream come true, our miracle and immeasurable happiness ❤

It rose in our lives 6 years ago, turned it upside down and since then it shines brightly with beauty, charm, stubbornness and unique individuality ...

OUR VALUES


We sincerely believe that with the appropriate and timely support and the necessary efforts every child with Down syndrome can develop their potential and have a happy and fulfilling life here in Bulgaria.
We believe that everything comes from the family.

Cause

Through our message "happy with Down syndrome" we want to tell everyone that Down syndrome is not a sentence for an unhappy life, but an opportunity for mutual improvement and development, a lot of love and happy moments, but also active engagement.

Mission

To support, motivate and inspire parents and professionals so that children with Down syndrome can receive the necessary support in the family and the specialized help they need for better development and quality of life.

Цел

Най-смелата ни мечта е всяко дете със синдром на Даун да има възможност да развие максимално своя потенциал. Искаме чрез своите качества, умения и опит да дадем своя принос децата със синдром на Даун да имат щастлив и пълноценен живот тук, в България.

USEFUL

ЗА РОДИТЕЛИ

Да си родител на дете със синдром на Даун има своите специфики. Не е лесно, но не е и невъзможно трудно да отглеждаш и възпитаваш детето си със синдром на Даун така, че то да се развива оптимално и да бъде пълноценен член на семейството. Необходими са ясна структура, постоянство, любов и малко повече търпение. И вяра, че може.

ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

Децата със синдром на Даун имат специфични особености, характерни за синдрома, но и ярка индивидуалност, отличаваща ги едно от друго. Затова е важно към всяко дете да се подхожда персонално, като се отчитат и силните, и слабите му страни. Да се работи без вторачване единствено в това, което не може, а с акцент върху това, което му се удава.

OUR PROJECTS

ПОМОГНИ МИ ДА БЪДА ПРИЕТ

Това е нашата кампания за истинско (а не само по закони, предписания и документи) приобщаващо образование за децата със синдром на Даун в България. Кампания, насочена към директори, педагози, родители и деца.
А и към всички нас всъщност…

ЩЕ ТИ ПОМОГНА ДА СИ ПОМОГНЕШ

Стартираме онлайн проект за психологическа подкрепа при отглеждането и възпитанието на деца със синдром на Даун, както в отношенията „родител-дете“, така и „родител-родител“ (между партньорите).

FOLLOW US ONLINE

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read more

Privacy & Cookies Policy